Evymo s.r.o.

Společnost Evymo s.r.o. má za cíl synergické propojování aktivit spolupracujících firem pomocí IT (nástrojům pro podporu podnikání, inovacím a konzultačním službám v oblasti informačních technologií). 

Jsme partner při návrhu, vývoji a provozu webových informačních systémů a aplikací, které jsou postavené na open-source technologiích. 

Čas šetří naše elektronické vedení spisu, sledování pohledávek, kontrola na webech české Justice. Další při zpracovávání datových zpráv, které umíme automaticky roztřídit a dostat k té správné osobě, okamžitě.

Pro podnikatele v automobilovém průmyslu máme nástroje pro online marketing, správu zakázek, evidenci zásob, fakturaci. Intuitivní webový editor i automatizované napojení na sklady dodavatelů, vše tak, aby mohl být i malý servis maximálně samostatný a využil výhody moderního IT na stejné úrovni jako nadnárodní korporace.

Poskytujeme také služby zájmovým organizacím, akciovým společnostem, spolkům, kterým naše nástroje jednoduše řídí přístup návštěvníků k informacím na stránkách a nebo zaměstnancům, akcionářům i  společníkům. Pomáháme zpřístupňovat informace, přesně podle potřeb a s dodržením povinností plynoucích z legislativy.

Společnost Evymo s.r.o., vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194373, IČ: 243 08 617, DIČ: CZ24308617, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Jsme plátci DPH. Bankovní spojení Fio Banka a.s., číslo účtu 2800266893/2010.