Our "Cloud" since 2010

History of our hosting-like experiences

2010 - Private services

2011 - Azure

2013 - Software as a Service

2015 - "Cloud" On Demand

2016 -  HA Private cluster

2020 - 100% onChip

Online B2P platform

Business-to-people platform implementation in the automotive, research and agriculture.

Individual hosting

Managed service for individual virtual private servers with SLA.

Společnost Evymo s.r.o., vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194373, IČ: 243 08 617, DIČ: CZ24308617, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Jsme plátci DPH. Bankovní spojení Fio Banka a.s., číslo účtu 2800266893/2010.